Menstruační cyklus není jen o krvácení!

Náhodou jsem se dostala ke knize, která se danému tématu věnovala a ve které jsem si přečetla o tom, že si ženy mylně myslí, že jejich menstruační cyklus je jen o samotném krvácení, které trvá pár dnů.

Pravdou je, že po dobu celého měsíce žena prochází různými změnami a fázemi, které velmi ovlivňují její myšlení, chování a dokonce fyzickou sílu.

Existují 4 fáze menstruačního cyklu. Zjednodušeně: premenstruační, menstruační, před ovulační, ovulační. V každé fázi máme jiný sexuální apetit. V každé fázi vnímáme okolní i vnitřní svět jinak.

Pro zajímavost:

  • Premenstruační fáze: klesá naše celková výdrž, stejně jako duševní schopnosti, vzrůstá fyzické napětí, frustrace, agresivita, kritičnost, jsme přecitlivělé, máme výkyvy nálad, jsme výbušné.
  • Menstruační fáze: tělo si žádá odpočinek, tendence stahovat se ze společenského života a hledání si bezpečného místa ke schoulení. Povinnosti, úkoly odkládáme na později. Zpomalujeme fyzicky, duševně i emočně.
    (Doporučuje se zastavit a odpočívat, abychom nabraly síly na celý měsíc. Pokud tak neučiníme, může se naše podrážděnost přesouvat do dalších fází).
  • Před ovulační fáze: máme spoustu nové energie a chce se nám dělat tolik věcí. Přibývá fyzická energie, sebedůvěra, sebevědomí, nezávislost, jasná mysl. Sebedůvěra posiluje naši společenskost. Jsme méně emočně citlivé a zranitelné.
  • Ovulační fáze: jsme empatičtější, trpělivé. Jsme méně citlivé na kritiku. Tato fáze přináší pocity radosti, štěstí a lásky. Dává nám mocné dovednosti a schopnosti ke zlepšení našeho osobního i pracovního života.